انواع سینی حصیری رنگی

سینی حصیری کاموایی

سینی حصیری کاموایی که الیاف حصیری کاملا طبیعی و کاموا بافته شده است، این الیاف که کاملا طبیعی هستند مورد استفاده زیادی قرار میگیرد. الیاف با بافت ریز و نقوشی زیبا درون این سینی های گرد و بیضی توسط بافنده ها نقش میبندد. کار رنگی با نقشهای زیبا که زیبا بخش منازل ما است.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید