بزرگ ترین تولیدی جانونی حصیری

خرید جانونی حصیری ارزان

خرید جانونی ارزان از سایت حصیری امکان پذیر است. جانونی حصیری که از الیاف کاملا طبیعی بافته میشود و دارای دو نوع ساده و گلدار است و نقوش گلدار آن از نقوشی که روی فرش دستبافت بافته میشدند زده شده است که هنرمندان بافنده حصیر باف ما با مهارت کامل این نقووش را روی حصیر […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید